Pecynnau / Packages

 

cacan

Priodasau

Rwyf yn cynnig gwasanaeth sydd yn rhoi pob agwedd o’ch diwrnod arbennig chi ar gof a chadw gyda phecynnau sydd yn ateb eich gofynion unigol chi. Dwi wedi sylweddoli fod llwyddiant eich diwrnod yn deillio o gynllunio medrus, ac rywyf yn gobeithio bod yn rhan syml a di-lol o’r diwrnod. Mae fy mhecynnau yn cynnwys cyfarfodydd, cyfarfodydd ar leoliad, a nifer o opsiynnau cyflwyno fydd yn sicrhau fod eich atgofion o’r diwrnod wedi eu storio’n saff.

Dwi wedi fy lleoli yng Nghaernarfon yn Ngogledd Orllewin Cymru, os hoffech holi ynglyn â’n pecynnau, neu am sgwrs gyffredinol, mae holl fanylion ar y dudalen ‘Cyswllt’. Cliciwch ar un o’r tri pecyn i’w weld islaw.

Mwynhewch y paratoi!

Weddings

I provide a service that captures every aspect of your special day with professional wedding photography packages catered to meet your individual needs. I realise that the success of your day involves plenty of planning, and I hope to make my role as simple and hassle free as possible. With individual packages offering meetings, photo scouting trips, and various presentation options to ensure that your memories are safely stored.

I am based in Caernarfon North West Wales, if you wish to enquire about the wedding packages, or just an informal chat, all of my details are on our ‘Contact’ page. Please click on one of the various packages below.

Happy planning!

[one-third-first]

un

Pecyn 1 / Package 1

[/one-third-first]
[one-third]

Pecyn 2 / Package 2

[/one-third]
[one-third]

Pecyn 3 / Package 3

[/one-third]